หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางบรรจง อินทะหอม

  นายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0833860791

 • thumbnail

  นางรจนา วรรณโคตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0818779034

 • thumbnail

  นางสาวขวัญใจ ศรีเจริญ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0930309020

 • thumbnail

  นายจักรราช หลักดี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0883491953

 • thumbnail

  นายจตุพร จารุสิทธิกุล

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสะแก

  สายด่วน 0840206749