หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลสะแก:-

ประวัติ

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลสะแก  เป็นรูปต้นไม้ 

  • ต้นสะแก  ซึ่งมีความหมาย  คือ  เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตำบลสะแก   ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อต้นไม้   ดังกล่าวเป็นชื่อของตำบล         
  • ทุ่งนา  การประกอบอาชีพของตำบล  ซึ่งส่วนใหญ่จะทำนาข้าว   และยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกษตรกรรม
  • คบเพลิง ความสว่างไสวรุ่งโรจน์ ซึ่งได้แก่ การนำไปสู่ความเจริญทุกด้าน ไม่ว่าทางด้านวัตถุและจิตใจ
     

ประวัติของ

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ.....
....ได้เล่าสู่กันฟังว่า บ้านสะแกตั้งมาแล้ว 100 ปี คำว่า " สะแก " สันนิษฐานว่าเป็นชื่อต้นไม้ ชื่อ ไม้สะแก ที่มีมากในพื้นที่ตำบล จึงเรียกรวมกันว่า บ้านสะแก โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่   ตำบลสะแกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสตึก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสตึก ระยะห่างจากอำเภอ ตามถนน สตึก-โนนจำปา ประมาณ 5 กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน